Leder av Parat, Vegard Einan er nylig gjenvalgt som leder av YS Privat.
– Parat er det største forbundet i privat sektor. For våre medlemmer er det viktig at vi påvirker arbeidsdagen der vi kan gjennom aktiv deltakelse, det gjør vi med ledelsen i sektorstyret i YS privat, sier han.  

Negotias første nestleder Eirik Bornø er valgt til ny første nestleder i YS Privat.
– En posisjon som gir oss viktig innflytelse i YS, sier han til Negotia sin nettside.

YS-Privat er forhandlingssammenslutningen med ansvar for blant annet tariffspørsmål og avtalerevisjoner i privat sektor for YS-fellesskapet. Styret består av representanter fra forbundene med medlemmer i privat sektor. Parat, Negotia, Yrkestrafikkforbundet, Safe, Finansforbundet og Delta.

Einan sier Privat sektor er den største sektoren i hovedorganisasjonen YS, med over 50.000 medlemmer.
– Når jeg får denne tilliten ikke bare av Parat, men også de andre fem forbundene til å lede sektoren og sentrale oppgjør på deres vegne, blir jeg både ydmyk og bevisst ansvaret. Det forplikter også Parat til å ta et særskilt ansvar for tariffutviklingen i sektoren, noe vi også har interesse av siden vi er det forbundet i YS med flest tariffavtaler i flest bransjer, sier han.


Det er YS Privat som utarbeider krav og gjennomfører forhandlingene innenfor de tariffområdene der sektoren sitter med partsforholdet til avtalene. Sektorstyret er øverste myndighet og leder arbeidet i henhold til vedtekter og overordnete avgjørelser.