Andre Skandsen er leder for flysikkerhetskomiteen i Norsk pilotforbund i Parat. Han sier til NRK at GPS-signalene stadig oftere blir borte eller jammet, særlig i forbindelse med militære øvelser.

– Vi håper og tror at de hyppige tilfellene av bortfall av GPS-signaler kan være med på å overbevise myndighetene om at man må vurdere å gå til innkjøp av alternative systemer, sier Andre Skandsen. 

Han får støtte av arbeiderpartipolitiker Ingalill Olsen. Hun har sendt et skriftlig spørsmål til regjeringen om flysikkerheten i Finnmark. 
– Hvis det er slik at russerne kan forstyrre vår sivile flytrafikk er det så alvorlig at man må se på alternative løsninger, sier hun til NRK. 

Les også: Dette er jamming (nrk.no)