Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten, og var godt representert på tariffkonferansen i Oslo tirsdag. YS Stat-leder Pål N. Arnesen sier kompetanse og de tillitsvalgtes rolle også vil bli viktige temaer i årets oppgjør for statsansatte, som begynner 15. april.

Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser at de statsansatte var blant lønnsvinnerne i fjor. Arnesen er ikke bekymret for at dette skal få negative konsekvenser for årets oppgjør. 
– Vi er lojale til frontfagsmodellen, og når vi ser lønnsutviklingen over tid, ligger vi på samme nivå som de andre sektorene, sier han. YS Stat-lederen er heller ikke vesentlig bekymret for korona-situasjonen.
– Det er umulig å si hvordan dette vil påvirke lønnsoppgjøret, det må vi ta som det kommer. Vi er forberedt på alle eventualiteter, sier han til Parat24.

Fristen for å bli enige i årets statsoppgjør er 31. april. Blir det ikke enighet, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.