Vi sender ikke kontingentpenger fra deg videre til politiske partier. Vi rykker ikke inn annonser med anbefaling om hvem du skal stemme på.

Selv om Parat er en partipolitisk uavhengig organisasjon betyr det ikke at vi ikke har politiske meninger, standpunkter og krav, – særlig i arbeidslivs-spørsmål.

Hver eneste dag jobber Parat – og vår hovedorganisasjon YS – for å påvirke de ulike partiene i retning av et enda bedre arbeidsliv, og en enda bedre arbeidshverdag vi ønsker alle skal få.

Som nylig konstituert leder i Parat reiser jeg mye rundt i landet vårt. Det er så flott å registrere at medlemmer og tillitsvalgte i Parat engasjerer seg, stiller til valg og er å finne på lister som favner hele det politiske fargespekteret.

Vi i Parat er så visst ikke upolitiske, bare partipolitisk uavhengige. Vi vet å skille snørr og barter. Vi vet hvordan vi skal kanalisere vårt partipolitiske engasjement.

Og vi vet hvordan vi skal skille det fra vårt Parat-engasjement. Jeg ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte, på de mange ulike parti-listene over hele landet, lykke til med valget.

Og jeg oppfordrer samtidig alle Parat-medlemmer, og alle andre, om å bruke stemmeretten.
Gjør man ikke det, lar man egentlig andre bestemme over seg.

Og det er noe vi i det organiserte Norge ikke bør like.

Vi vil være med å bestemme, vi vil ha en hånd på rattet når beslutninger tas. Da må vi bruke stemmeretten, og stemmeseddelen.

Godt valg!