Utfordringene er kjente, vi blir flere eldre – samtidig som antallet yrkesaktive som skal bære byrden blir færre. På toppen av dette opplever vi en digitalisering, robotisering og kunstig intelligens. Dette var også rammen da statssekretær for digitaliseringsminister Nicolay Astrup, Paul Chaffey (H) innledet på Parat stat sin årskonfearnse onsdag.

Chaffey sier digitaliseringen i staten blant annet handler om å samordne opplysninger på en måte som gjør at man ikke trenger å spørre om det man allerede vet.
– Det er ikke så mange år siden vi sirlig fylte ut selvangivelsen, og leverte denne på et skjema til myndighetene. I dag er arbeidet digitalisert og automatisert, og de færreste av oss ønsker seg tilbake til slik det var tidligere, påpeker han.

Les også: Flere frykter roboter vil ta jobben

Chaffey påpeker at tillit er en viktig verdi for det norske samfunnet, og den tilliten vi har til staten og til den digitale grunnmuren store deler av vår samfunnsstruktur hviler på er noe vi må ta vare på og hegne om.
– Nettopp derfor må vi ramme inn dette arbeidet på en måte som gjør at denne tilliten ikke forrykkes, sier han.

Les også: Digitalisering og fremtidens arbeidsliv

Chaffey sier vi har vært gjennom store endringer på bare en generasjon.
– Det skaper selvsagt noen utfordringer, og den kompetansen som behøves for å møte disse endringene er kanskje ikke likt fordelt i befolkningen. De største forskjellene finner vi kanskje mellom de som er inne i arbeidslivet, og de som er utenfor. Gjennom arbeidslivet møter vi utviklingen og holder oss oppdatert, mens de som står utenfor arbeidslivet kanskje opplever dette som mer krevende. Nettopp derfor er det viktig å holde tersklene for å delta i utviklingen så lav som mulig, sier han.

Les også: Et arbeidsliv i endring

Chaffey sier vi globalt kan se konturene av avstand og en avmaktsfølelse, selv om dette kanskje ikke er like utbredt i Norge.
– Verden er blitt mer komplisert, det er noe vi må være bevist også her i Norge, sier han.

Chaffey sier vi er heldig her i Norge, med lite hierarki, selvstendige medarbeidere og et velfungerende trepartssamarbeid.
– Istedenfor store konflikter og gule vester og protester, har vi i Norge tradisjon for samarbeid. Det tror jeg vil bli enda viktigere fremover, og her vil partene i arbeidslivet spille en viktig rolle fremover, sier han.

Les også: Kompetansen Norge trenger