Blir partene ikke enige hos Riksmekleren, blir det streik i staten fra arbeidstidens start 24. mai. YS Stat tar i første omgang ut rundt 250 medlemmer i departementene og på OsloMet. Alle som blir tatt ut i første fase i en eventuell streik er medlemmer i Parat.
– I første fase av en eventuell streik ønsker vi å ramme tredjepart minst mulig, men det er klart at en eventuell streik ved OsloMet vil kunne få konsekvenser også for studentene, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Ved opptrapping av en eventuell streik blir det ytterligere streikeuttak 27. og 28. mai.