Også LO, Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med staten.

– Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat.


YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende, noe som særlig berører de som jobber skift/turnus.
– Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Staten ville heller ikke komme oss i møte på fremtidig AFP (avtalefestet pensjon), sier Arnesen.

Det er besynderlig at staten ikke følger opp avtalen om pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Jeg tror de fleste vil være enige om at det bør være samme regler i hele offentlig sektor, påpeker han.

Nestleder i Parat, og leder for Parat sin forhandlingsdelegasjon i statlig sektor - Unn Kristin Olsen, sier hun er skuffet over at ikke arbeidsgiver ville imøtekomme pensjonskravene.
– Hverken våre krav om om at all brutto inntekt minus overtid skal være pensjonsgivende eller kravet om fremtidig AFP ville arbeidsgiver møte oss på. Kravet vårt om en betydelig reallønnsvekst for alle står fremdeles sterkt, så det tar vi med oss inn i mekling, sier hun.

Leder i LO Stat, Egil André Aas, sier han er utrolig skuffet og overrasket over statens mangel på forhandlingsvilje.
– Staten var ikke villig til å komme oss nevneverdig i møte i noen av de sentrale spørsmålene. Isteden kastet vi bort tid på å diskutere detaljer som burde vært enkelt å rydde unna. Derfor er det like greit at Riksmekleren får overta nå, sier han.

Det er tre hovedårsaker til bruddet: En uavklart situasjon når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP), hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles og manglende vilje til å rydde opp i forskjellene i offentlig sektor variable tillegg skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier de håpet å få til en avtale og jobbet hardt for å bli enige.
– Fra statens side har vi jobbet hardt for å inngå en avtale med de fire hovedsammenslutningene, og vi har gjort flere forsøk på å komme motparten i møte. Jeg beklager sterkt at det til tross for dette ikke var mulig å komme til enighet. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn, sier Mæland i en pressemelding.


Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren 21. - 23. mai. YS Stat bringer også med seg lønnskrav inn i meklingen. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, blir det streik i staten fra 24. mai.

Forhandlingene for de ansatte i KS-området og Oslo kommune fortsetter uavhengig av bruddet i statlig sektor.

Les også: Kompliserte forhandlinger i staten
Les også: Offensive krav i KS-oppgjøret
Les også: Brudd i pensjonsforhandlinger ved sykehusene
Les også: Innspurt i forhandlingene

Tariffinformasjon - Brudd i oppgjøret i staten 01.05.19