Tallene omfatter departementene, Stortinget, Sametinget, Domstolene i Norge, Statsministerens kontor, med underliggende virksomheter.

Helseforetakene og offentlig kontrollerte enheter som statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskap er ikke med.

Flest avtalte årsverk i staten ble utført i Oslo i 2018 med 28,2 prosent. Deretter følger Trøndelag med 9,4 prosent og Hordaland med 8,2 prosent.

Les også: Misvisende om ABE-reformen