Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, hvor det tradisjonelt bare forhandles om kroner og øre. Dette året er det likevel flere faktorer som bidrar til å komplisere oppgjøret, som pensjon.  

Om partene ikke kommer til enighet, må de møte til mekling hos Riksmekleren. En eventuell streik starter først om en snau måned, fredag 24. mai.

I dag jobber det 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene. Dette er inkludert omkring 50.000 i Oslo kommune. I tillegg er omkring 165.000 ansatte i staten i full gang med sine lønnsforhandlinger.

De nåværende forhandlingene gjelder ikke dem som jobber i statlige helseforetak. Her er det allerede brudd i forhandlingene, og mekling er avtalt i slutten av mai.

Les også: Kompliserte forhandlinger i staten
Les også: Offensive krav i KS-oppgjøret
Les også: Brudd i pensjonsforhandlinger ved sykehusene

Trøbbel med pensjon
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn. I år blir oppgjøret imidlertid mer omfattende fordi det er uenigheter om den nye tjenestepensjonsordningen.

For de statsansatte er det satt et tak på hva som teller med som pensjonsgivende inntekt av de faste og variable lønnstilleggene. Denne delen av lønna utgjør en stor del av inntekten for mange. Det er derfor viktig å få pensjonsopptjening for dette, mener organisasjonene.

For dem som jobber i kommunene er det ikke satt et tilsvarende tak, heller ikke for ansatte i helseforetakene. Her her blir alle slike tillegg regnet inn i det totale pensjonsgrunnlaget. I kommunesektoren er utfordringen i forhandlingene hvordan den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon skal tilpasses inn tariffavtalen.

Pensjon var også grunnen til at det allerede er brudd i forhandlingene i helseforetakene. Her står striden om man skal få beregnet pensjon selv om man jobber i en stilling som er mindre enn 20 prosent.

Meklingsfrist 23. mai
Blir det ikke enighet under forhandlingen, må partene møte til mekling. Meklingsfristen er satt til 23. mai ved midnatt, og en eventuell streik i offentlig sektor eller deler av offentlig sektor vil starte fredag 24. mai.

De statsansatte har sittet i forhandlinger siden 23. april. De kommunalt ansatte har forhandlet siden 11. april og Oslo kommune, som er et eget tariffområde, begynte forhandlinger 25. april. Felles for alle er at forhandlingsfristen går ut ved midnatt natt til 1. mai.

Hvordan et eventuelt streikeuttak vil se ut, er foreløpig ikke kjent.


NTB: Fakta om oppgjøret i staten
* De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne forhandler på vegne av sine medlemmer i staten. Arbeidsgiversiden er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

* Det jobber omkring 166.000 i staten.

* De fire sammenslutningen har noe forskjellige posisjoner. LO har likelønn samt utjevning av forskjeller mellom høyt- og lavtlønte øverst på sin kravliste, mens Akademikerne krever et solid lønnsløft for dem med høy utdanning.

* Den store utfordringen i år er ventet å bli pensjonsspørsmålet. For de statsansatte er det satt et tak på 66.000 kroner for hva som teller med som pensjonsgivende inntekt av de faste og variable lønnstilleggene. Dette taket eksisterer ikke for ansatte i kommunene.

* Forhandlingsfrist er midnatt natt til 1. mai. Blir det ikke enighet må partene møte til mekling, og fristen er natt til 24. mai. En streik kan starte samme morgen om det blir brudd.

NTB: Fakta om kommuneoppgjøret
* Lønnsoppgjøret i kommunal sektor omfatter om lag 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene, inkludert Oslo.
* 39 prosent jobber innenfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skolesektoren og 10 prosent jobber innenfor barnehagesektoren.

* I henhold til frontfagsmodellen er lønnstillegget på 3,2 prosent som ble framforhandlet mellom LO, YS og NHO i privat sektor, normgivende for oppgjøret i kommunesektoren.

* I år er det såkalt mellomoppgjør, der det vanligvis kun forhandles om lønn. Denne gangen står imidlertid også pensjon på menyen.

* Kommuneoppgjøret startet formelt med kravoverlevering i Kommunenes Hus torsdag 11. april. Partene på arbeidstakersiden er LO kommune, YS kommune, Unio kommune og Akademikerne kommune. Kommunenes interesseorganisasjon KS representerer arbeidsgiversiden.

* Frist for enighet i kommuneoppgjøret er 30. april. Blir det ikke enighet, går oppgjøret til mekling med frist natt til 24. mai. Blir det ikke enighet da heller, blir det streik.