Det var under et lenge planlagt møte med statsråden at leder av YS-Stat, Pål N. Arnesen, mandag benyttet anledningen til å nok en gang ta opp spørsmål knyttet til mobbing og seksuell trakassering.

Les også: Alarmerende tall knyttet til seksuell trakassering

Arnesen sier at både tidligere undersøkelser gjennomført av Parat24 og den nye statsansattundersøkelsen viser at både mobbing og seksuell trakassering er et problem i staten.
– For oss er det viktig å få sagt at nå må vi komme videre. Vi må gå fra ord til handling, sier han.

Arnesen sier det gjøres mye godt arbeid, men det er likevel viktig å få plassert det politiske ansvaret.
­– Det er statsråd Monica Mæland som har det politiske ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i statlig sektor, det hviler et ansvar på henne for å være tydelig og bidra til å iverksette nødvendige tiltak.
Å finne de gode og nødvendige tiltakene er noe partene sentralt har utfordret hverandre på og vil bidra til, sier han.

Les også: Statsråder og ledere tar et oppgjør med seksuell trakassering

Arnesen sier at det er mulig å høste erfaringer fra andre bransjer, og andre sektorer, når arbeidet nå skal gå fra ord til handling også i staten – ikke minst fra bransjeprogrammet for utelivsbransjen.  
– Det er ikke mer tall og statistikk vi trenger nå, nå trenger vi konkret oppfølging. Jeg er helt sikker på at vi kan bruke Arbeidstilsynets kompetanse, sammen med partene, for å få gode tiltak også i statlig sektor, sier han.

Arnesen påpeker at det selvsagt ikke er statsråden som skal delta i dette arbeidet, men det er hun som har det politiske ansvaret og som dermed har det politiske ansvaret for å dra i gang dette arbeidet fra statens side.

Les også: Forsvaret inspirert av utelivskampanje mot trakassering

Statsråd Monica Mæland bekrefter overfor Parat24 at mobbing og trakassering i staten var et av mange temaer som kom opp på møtet med lederne for hovedsammenslutningene.

Mæland sier at i staten er det nulltoleranse for trakassering, og at arbeidsgivere har en plikt til å hindre, forebygge og håndtere trakassering.
– Jeg forventer at statlige arbeidsgivere er tydelige i sin kommunikasjon om dette temaet. De må sørge for at arbeidstakerne opplever at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering. Dette handler om kultur, og om arbeidsmiljø. De må også gjøre varslingsrutinene kjent i organisasjonen, sier hun.