Kvinnedagen ble første gang arrangert i USA I 1909, og har derfra utviklet seg til en internasjonal markering. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og for å støtte arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner.

I Norge ble den internasjonale kvinnedagen første gang markert i 1915, mens den regelmessige og offisielle markeringen først kom i stand etter andre verdenskrig.

Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til en FN-dag, og er nå en av flere årlige merkedager.

Leder av Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg, Anneli Nyberg, oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg for kvinners rettigheter.
– Det føles som om vi aldri blir ferdig, det er fremdeles en rekke saker på den politiske dagsorden som forteller oss at denne kampen på ingen måte er kommet i mål, sier hun.

Nyberg viser til dagsaktuelle politiske saker som retten til heltid, pensjon fra første krone, kampen mot seksuell trakassering og et kjønnsdelt arbeidsliv.
– Den kampen vi nå står i, handler i første omgang om hvilket arbeidsliv vi skal overlate til våre barn – til våre døtre, sier hun.

Nyberg sier hun ser hvordan forskjellene i samfunnet øker, at kvinner har en løsere tilknytning til arbeidslivet og på mange måter står i en mer sårbar posisjon enn sine mannlige kollegaer.
– Når vi ser det presset arbeidstakeres rettigheter er under, og vi samtidig vet at kvinner rammes ekstra hardt – da må vi alle stå opp og si fra at nå er det nok, sier hun.

Det er et samlet likestillings- og diskrimineringsutvalg i Parat som nå går ut og oppfordrer alle Parats medlemmer og tillitsvalgte om å delta i fredagens markering av kvinnedagen fredag 8. mars.