Konferansier: Generalsekretær i Parat, Trond R. Hole.

08.00– Registrering
>
09.00–09.15 Åpning, Leder i Parat, Vegard Einan.

09.15–10.00 Kompetanse og teknologi, Leder for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson.

10.00–10.30 Pause

10.30–11.30 Tall og bakgrunn for årets oppgjør
Forsker i SSB og leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Ådne Cappelen.

11.30–12.30 Lunsj med utsjekking

12.30–13.00 Mellomoppgjøret 2019 og veien mot hovedoppgjøret 2020
Direktør og sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding.

13.00–13.45 Et likestilt arbeidsliv – vedvarende utfordringer
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

13.45–14.00 Pause

14.00–15.00 «Våg å drømme»
Tidligere freestyle-utøver, basehopper og deltaker i Mesternes Mester 2019, Karina Hollekim.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, oppsummerer og avslutter konferansen.

SLUTT