"Jobbveiviseren" er et kartleggingsverktøy hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller om dine styrker og hvilke yrker som kan passe for deg.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, særlig fra dem som har gjennomført veiledningssamtale etter å ha gjennomført kartleggingen på nett. Det sier Lise Simensen fra Cxs, firmaet som har utviklet Jobbveiviseren for de tre forbundene. Det er ikke lenger mulig å få personlige veiledningstimer, men du kan fortsatt gjennomføre Jobbveiviseren på nett.