Det har flere ganger de siste rene vært debatt om kontorlandskap kontra cellekontorer og statens arealnorm på 23 kvadratmeter per ansatt. Parat24 har blant annet omtalt aksjoner blant departementsansatte i Oslo som er misfornøyd med utformingen av det planlagte regjeringskvartalet.

Nå vil ansatte ved Universitetet i Bergen ta debatten om temaet. 
– Selv om skepsisen er stor, er de tillitsvalgte ved UiB ikke imot åpne kontorlandskap eller aktivitetsbaserte kontor. Men vi er opptatt av at kontorplassene skal være basert på hvilke oppgaver de ansatte faktisk har, seier Randi Heimvik, hovedtillitsvalgt for Parat ved UiB til På Høyden.

Onsdag blir det debatt om saken. 
"Trives folk best i åpne landskap, eller fører det bare til redusert produktivitet, helseplager og irritasjon over kollegaer?"  Det er spørsmålet når alle fagforeningene ved Universitetet i Bergen inviterer til debatt i Universitetsaulaen i Bergen.

Det er ingen påmelding, til møtet, som begynner klokka 14:00. Mer informasjon om møtet finner du her