Mandag møttes 13 hovedtillitsvalgte fra Parats medlemsgrupper i staten til oppstartmøte for det nye nettverket.
Formålet med et slikt nettverk, slik man allerede har i universitets- og høyskolesektoren, er å legge til rette for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ikke minst synliggjøring av det arbeidet som de hovedtillitsvalgte utfører, sier spesialrådgiver Odd Jenvin-Steinsvåg, som har ansvaret for Parats medlemsgrupper i staten.

Han sier nettverket vil bidra til styrking av det tariffpolitiske arbeidet slik at Parat vil være best mulig rustet til å møte endringene som kommer i statens lønnssystem. 
Det er dessuten et mål at nettverket skal virke motiverende for den enkelte hovedtillitsvalgte, og at det kan bidra til å styrke rekrutteringen av nye tillitsvalgte, sier Jenvin-Steinsvåg.

Disse medlemsgruppene er representert:
Statens vegvesen
Nav
Domstolene
Norges politilederlag
Parat politiet
Parat forsvar
Mattilsynet
Departementene
Stortinget
Skatteetaten
Statens pensjonskasse
Folkehelseinstituttet
Utlendingsdirektoratet
Statsbygg