Parat24 er kjent med at dagens nestleder i Parat, Vegard Einan, er villig til å stille seg til disposisjon som ny leder i Parat.

To ledere på heltid i YS
I tillegg til å innstille Skjæggerud som nestleder i YS, er Parat24 kjent med at Parats hovedstyre innstiller dagens Delta leder, Erik Kollerud, som ny YS-leder og Negotias leder, Monica Paulsen, som andre nestleder. Forslaget fra hovedstyret baserer seg, etter hva Parat24 erfarer, på at YS i fremtiden får to frikjøpte ledere på heltid.

Skjæggerud sier til Parat24 at valgkomiteene i henholdsvis Parat og YS nå skal få gjøre sine vurderinger og han ønsker derfor ikke å kommentere saken nærmere.