Hvis du blir syk før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Du må da fremsette et slikt krav senest siste arbeidsdag før ferien starter og legge ved legeerklæring. Hvis du fortsatt er syk etter at ferien er avsluttet bør du melde fra til arbeidsgiver så fort som mulig om at du krever å få utsatt ferien. Det kan du gjøre samtidig som du sender inn sykemelding. Går det for lang tid her risikerer du å tape kravet om få utsatt ferien.

Hvis du blir syk i ferien kan du kreve å få ferie utsatt, selv om du bare har vært syk en dag. Du må legge frem legeerklæring. Man har opphevet reglene om å få utbetalt feriepenger for feriedager som ikke er avviklet, på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Disse feriedagene får du nå overført til året etter.

Hva sier reglene om overføring av ferie?
Du kan avtale med arbeidsgiver å overføre inntil tolv virkedager av den lovfestede ferien til neste ferieår. Det samme gjelder den avtalefestede ferien. Det betyr at du kan avtale å overføre inntil tre uker til neste ferieår. Dette må avtales skriftlig med arbeidsgiver. Du har krav på å ta ut ferie på forskudd med inntil to uker.

Men hva hvis du blir du syk i land utenfor Europa
Folketrygdloven krever at du må oppholde deg innenfor EØS-området for å få sykepenger. Blir du syk i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger.

Og er du syk i mer enn to uker før du kommer hjem, mister du også retten til sykepenger i Norge.

Tenk deg at du er på ferie i Thailand en uke eller to, men at du på slutten av ferien blir syk slik at du ikke kommer med flyet hjem igjen til Norge når ferien er over. Da har du ikke krav på sykepenger i den perioden du er syk under oppholdet i Thailand.

Les mer om: Ingen sykepenger utenfor Europa