Da forhandlingene om reiseregulativet mellom staten og hovedsammenslutningene YS, Unio, LO og Akademikerne strandet, ble det nedsatt en særskilt nemd som skulle avgjøre tvisten. Mandag kom kjennelsen fra nemda.

Nemnda valgte blant annet å sette ned kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil i tjeneste i tråd med statens krav (fra kr 4,10 til kr 3.90). Dette vil gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse. Hovedsammenslutningene krevde på sin side en økning til kr 5,30 og viste til beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikk som viser at arbeidstakere, selv med gjeldende sats, ikke får dekket de reelle utgiftene ved bruk av egen bil i tjenesten. 

Samtidig økes satsen for kost på innenlands reise over 12 timer med overnatting til 754 kr (fra 733 kr).
Satsen for kost på innenlandsreiser mellom 6 og 12 timer økes til 297 kr (fra 289 kr), satsen for kost på innenlandsreiser over 12 timer uten overnatting økes til 552 kr (fra 537 kr) og kompensasjonstillegget for utenlandsreiser økes fra 491 kr til 515 krper døgn.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, er fornøyd med at en del av satsene økes, men han er langt fra fornøyd med at kilometergodtgjørelsen settes ned.

– Det er skuffende at denne avgjørelsen i stor grad hjelper staten å spare penger på bekostning av fremforhandlede rettigheter for arbeidstakerne, sier han til Parat24.

Les nemdas kjennelse her