Landsmøtet er Parats øverste organ, og trer sammen hvert tredje år. Parats 3. ordinære landsmøte avholdes denne høsten i Bergen. Det er en rekke politiske dokumenter som nå gjennomgås, revideres, og utkast til ny politikk drøftes.

– I arbeidet med visjoner, verdier og politiske prinsipper leter vi definitivt etter ord og politiske løsninger som får frem at Parat er optimistiske og positive når det gjelder arbeidslivet, hvordan ting kommer til å utvikle seg og hva vi kan få til for å skape enda bedre arbeidsplasser i fremtiden, sier Skjæggerud.

Han sier grundige undersøkelser dessverre viser at altfor mange går rundt og synes at Parat - og alle andre arbeidstakerorganisasjoner også - fremstår som dystre, for sinte, for pessimistiske og for sure.

– Det gjør nok at mange vegrer seg for å melde seg inn i en fagforening. Skal vi få opp organisasjonsgraden i Norge må vi også få med oss de som mener det er mye å glede seg over på arbeidsplassen sin, og som trives med kollegene og utfordringene på jobben. Dette selvsagt uten å glemme dem som sliter og dem vi "tar saken for" når det er påkrevd, sier Skjæggerud.

Han sier at da Parat ble etablert for 12 år siden, var det kanskje naturlig at organisasjonen ble utstyrt med en visjon og et mål som var vendt innover, mot oss selv som en ny arbeidstakerorganisasjon.

– Nå må vi et skritt videre. Vi må flytte målene og visjonene bort fra å se på oss selv, til heller å forklare hvor vi vil ta arbeidslivet og hva vi står for, sier Skjæggerud.

Han sier organisasjonen har god grunn til å være stolte av navnet sitt – Parat. Det har til og med fått Språkrådets pris for godt navnevett.

– Det at vi er parat ligger i ryggmargen vår, det har preget organisasjonen vår helt siden Parat ble etablert. Både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte sier jo ”jeg er Parat”, eller ”vi er Parat”. Det forteller noe om hvem vi er, men også noe om at vi er forberedt på det som ligger foran oss. vi er i startblokkene, at vi er våkne og rede, sier Skjæggerud.

Han sier dette likevel ikke har preget de politiske dokumentene i organisasjonen, eller organisasjonens mål og visjoner.

– Jeg tror vi nå ville være tjent med å finne en visjon som forteller omverden at vi er parat, og at Parat jobber for at du skal få en enda bedre arbeidshverdag, sier Skjæggerud.

Etterhvert som hovedstyret har behandlet landsmøtedokumentene, vil de bli sendt på høring i organisasjonen. Landsmøtet, og de nye politiske dokumentene som er utarbeidet, vil også være tema på regionkonferansene som avholdes til høsten. Til slutt legges dokumentene frem for endelig behandling på landsmøtet i november.