Parat har lenge hatt rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, denne våren er både organisasjonens etiske retningslinjer og varslingsrutiner gjennomgått og drøftet i hovedstyret. Onsdag sluttbehandlet hovedstyret i Parat nye retningslinjer for varsling. Det vil være generalsekretæren som har ansvaret for å følge opp og behandle eventuelle varsler.

Generalsekretær Trond R. Hole sier det er viktig for Parat som en seriøs, tillitsvekkende og samlende arbeidstakerorganisasjon å hele tiden ha en bevissthet og en levende debatt om nettopp disse forholdene.

Dersom noen av våre medlemmer eller tillitsvalgte opplever kritikkverdige forhold, eller forhold som strider mot våre etiske retningslinjer, vil jeg på det sterkeste oppfordre om at det blir varslet i tråd med de nye retningslinjene, sier Hole.

Han sier Parat vil håndtere alle varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen på en betryggende måte.

Parat skal behandle alle varsler alvorlig. Dersom tillitsvalgt eller medlem varsler på forsvarlig måte, vil organisasjonen være takknemlig for dette og selvsagt ikke sanksjonere den som varsler. Dette slåes uttrykkelig fast i våre retningslinjer, sier Hole.

Generalsekretæren sier hovedstyret har lagt noen grunnleggende prinsipper til grunn når de har utarbeidet nye retningslinjer for varsling.

Alle henvendelser skal tas alvorlig, og de skal behandles med en gang. Det er mulig å være anonym, og anonyme kilder kan være like verdifulle som åpne kilder. Det er viktig for oss å kunne garantere en konfidensiell behandling av alle varsler, samtidig som vi også garanterer at varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser, sier Hole.

Han sier det er viktig å skille mellom det rent organisatoriske, og forhold man opplever i arbeidshverdagen.

– Varslingsrutinene som nå er vedtatt i Parat gjelder eventuelle kritikkverdige forhold knyttet til Parat, eller våre medlemmer og tillitsvalgte. Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen eller arbeidshverdagen, skal varsles i tråd med arbeidsgivers varslingsregler, sier Generalsekretæren i Parat.