– Vår erfaring fra bygg og anlegg tilsier at vi må innføre krav om landsomfattende tariffavtaler for innleie i alle bransjer, for å hindre at de useriøse aktørene får festet grepet også der, sier nestleder Hadia Tajik til VG.

Tajik sier Ap vil fremme et forslag tirsdag denne uka, i forbindelse med at Stortingets arbeids- og sosialkomite behandler flere arbeidslivssaker.

– Vi ønsker å invitere Stortinget til en oppryddingsaksjon for norsk arbeidsliv, slik at det bare er seriøse aktører som får drive med innleie i Norge. Dette vil bety en kraftig innstramming i adgangen til å leie inn arbeidskraft, sier Tajik, som understreker at partiet ikke vil forby alle bemanningsbyråer.
– Ikke seriøse aktører som har landsomfattende tariffavtale med fagforening. Vi avgrenser innleie til de som forholder seg til de reglene som gjelder i arbeidslivet, sier hun.

KrF blir med og sikrer flertall for å begrense innleie i alle bransjer i Norge. Det bekrefter KrFs talsperson, Steinar Reiten, overfor VG.

– Vi vil i forbindelse med behandlingen av arbeidsmiljøloven avgrense handlingsrommet slik at det bare er virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i Norge, sier Reiten.

Det betyr at KrF sikrer flertall med de rødgrønne for det omstridte forslaget som regjeringen og NHO er imot. Det er de store arbeidstakerorganisasjonene det gjelder, fordi det er de som har innstillingsrett til Arbeidsretten.

– Bemanningsbransjen skal bare ha fast ansatte og bedriftene som skal leie inn skal ha tariffavtale, sier Reiten. Han sier den nye loven skal iverksettes fra 1. januar 2019.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier Parat mener at presset i deler av arbeidslivet for flere løse ansettelsesforhold er bekymringsfull, og bidrar til stor usikkerhet for den enkelte.
– Vi må gjøre alt i vår makt for at faste ansettelsesforhold fortsatt må være hovedregelen i arbeidslivet. Midlertidig ansatte, uorganiserte, lavtlønte og arbeidsinnvandrere har normalt ikke samme evne og mulighet til å påvirke eller stå i mot arbeidsgiver. Overfor disse arbeidstakerne må myndighetene ta sin del av ansvaret og sørge for tydeligere lovregler slik at den enkeltes rettssikkerhet ivaretas i dag og i framtidens arbeidsliv, sier Parat-lederen.

– I lys av dette, som er Parats politikk, mener jeg forslaget som nå ser ut til å få flertall i stortinget er positivt. Vi ønsker et seriøst og velorganisert arbeidsliv. Ved å begrense muligheten for innleie til virksomheter som har landsdekkende tariffavtaler, samt at bemanningsbransjen kun skal ha fast ansatte, vil man bidra til det,sier Hans-Erik Skjæggerud.