Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Alt er ikke klart
Parat-lederen sier at alle må være forberedt på å jobbe noe lengre i fremtiden enn det som har vært vanlig. 
– Samtidig lever vi og er friskere enn noen gang tidligere, sier Skjæggerud.

Han minner samtidig myndighetene om at det gjenstår mye arbeid.
– Jeg oppfordrer myndighetene til straks å følge opp de elementene i avtalen vi er enige om gjenstår. Dette gjelder yrkene med særaldersgrenser, hvordan disse skal ivaretas i det nye pensjonssystemet, samt forholdet rundt uføre. Det er avgjørende at dette arbeidet konkluderes så raskt som mulig slik at alt som må være avklart er det innen 1. januar 2020 da den nye tjenestepensjonen gjøres gjeldende, sier Skjæggerud.

I YS har over 90 prosent av både statsansatte, kommuneansatte og ansatte i Spekter sagt ja til ny tjenestepensjon.