Alle som er registrert som medlemmer den 1. februar kan delta på årsmøtet. Vi minner samtidig om at lærlinger kan stå som medlemmer og har stemmerett på ordinært /ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som deltar på årsmøtet deltar i trekning av en gave. Det vil bli arrangert egne samlinger i Ålesund og Gjøvik med overføring fra Trondheim via Skype. (Mer informasjon om dette kommer senere)

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 4 uker før Årsmøtet avholdes. Senest to uker før Årsmøtet utsendes saksdokumenter som årsberetning, innkomne forslag fra medlemmene med styrets kommentarer og styrets egne forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet.