Parat har utredet og argumentert for innføring av «Individuell pensjonskonto». Enkelt forklart innebærer dette at alle som har en form for pensjonsopptjening får sin egen pensjonskonto, en konto som ligner en hvilken som helst konto du har i banken. Dette vil forenkle oversikten for den enkelte, der all pensjonssparing fra ulike kilder (nåværende og tidligere arbeidsgivere) kan samles opp på én og samme konto (alt på et sted). Videre ønsker Parat at den enkelte selv skal få velge hvilket finansforetak som skal forvalte pengene som står på kontoen. 

Individuell pensjonssparing, forkortet IPS, er en skattefavorisert individuell sparing til pensjon som trådte i kraft 1. november i år. Dette er en ordning som gir deg rett til å spare inntil 40 000 kroner i året. Du får skattefradrag for innbetalt sparebeløp og innestående beløp er unntatt fra formuesskatt. Den dagen du skal ta ut pengene må du imidlertid betale inntektsskatt. Med andre ord er dette en spareform med utsatt skattefordel.