Det er innenfor privat og kommunal sektor medlemsveksten i Parat er størst, med henholdsvis 3,5 og 6 prosent vekst. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier det krever et aktivt rekrutteringsarbeid for å holde medlemstallet stabilt. Ikke minst med tanke på at det hvert år er en rekke yrkesaktive medlemmer i Parat som går av med pensjon, eller av andre grunner går ut arbeidslivet for kortere eller lengre perioder.
– Når tall fra medlemsregisteret viser nærmere 3.000 nyinnmeldinger så langt i 2017 viser det med all tydelighet at mange opplever oss som en attraktiv organisasjon å være medlem av, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Veksten fortsetter
Det er tidligere kjent at representantskapet i Norsk Politilederlag (NPL) har besluttet at NPL blir endel av Parat fra 01.01.2018. Styret i Personellforbundet (Pefo) mener også at forbundet bør bli en del av Parat. Den endelige beslutningen tas på ekstraordinær kongress neste år.
– Det er selvsagt en viktig anerkjennelse når etablerte forbund som NPL og PeFo vil bli endel av Paratfellesskapet, men vi må ikke miste av synet at den viktigste rekrutteringsjobben gjøres av aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte ute den enkelte arbeidsplass, sier Paratlederen.