Parat for deg - uansett yrke, bransje eller sektor

Parat er partipolitisk uavhengig og står tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS. Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer godt og til det beste for deg som jobber der.

Parat NTNU organiserer medlemmer både innenfor undervisnings- og forskerstillinger og teknisk- administrative stillinger.

Hovedtillitsvalgt ved NTNU er: Morten Mørch