Våre tillitsvalgte og ansatte kan gi deg råd og bistand i saker som omhandler for eksempel:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Etter- og videreutdanning
  • Ferierettigheter
  • Lønnsutvikling
  • Medbestemmelse
  • Oppsigelsesvern
  • Permisjonsrettigheter

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. Samtidig sørger fagforeningen din for at det blir forhandlet fram gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen. Du vil også få tilgang til en rekke gunstige medlemstilbud innen for eksempel bank og forsikring. 

Dersom du er medlem i Parat, men ikke er omfattet av en tariffavtale, vil vi jobbe for å få opprettet en tariffavtale på arbeidsplassen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift, men et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt en høy grad av organisering og den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig fortsatt ønsker å organisere seg. 

Parat er din forsikring i arbeidslivet. 

Meld deg inn her! 

 Se flere relaterte artikler på Parat.com