Olsen fikk fredag en orientering fra Myrvang og Grund, som har nærkontakt med NAV-ansatte i Oslo. Parat-tillitsvalgte har en åpen dør til alle kolleger på NAV-kontorene som ønsker å snakke om det som nå skjer og Ann Grund sier alle kolleger er velkommen til å ta kontakt med Parat-tillitsvalgte. 
– For medarbeidere i NAV er det nå som å gå på eggeskall, medgir lokal Parat-tillitsvalgte Nancy Merete Myrvang.

Parat vil ivareta alle ansatte i NAV
Både for Parat-leder Olsen og hele tillitsvalgtapparatet er det en stor jobb å kommunisere til både medlemmer, andre og publikum hva NAV-skandalen går ut på. Bak frustrasjon, sinne og skuffelse blant publikum, som forståelig nok rettes mot alt som har med NAV å gjøre, ligger en serie fakta som nå blir gransket.

Faktum er at det i flere år er begått en systematisk feilpraktisering av EØS-reglene knyttet ti norske trygdepenger mottatt i utlandet. Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning. Som en konsekvens av dette har minst 48 personer blitt uriktig dømt til fengselsdommer for trygdebedrageri, mens rundt 2400 personer har fått krav om refusjoner som kan være feil.

Ifølge Unn Kristin Olsen er det viktig at NAVså raskt som mulig får ryddet opp og gi de berørte oppreisning.
– Det er også Parat-medlemmer blant de som er blitt utsatt for den systematiske feiltolkningen av trygderetten og som Parats advokater nå vil bistå. Samtidig er det viktig er det å ta vare på NAV-ansatte som har kontakten med publikum og som står i fare for å bli personlig hetset, sier Parat-lederen.

Faktum er at NAVs saksbehandlere i svært liten grad kan foreta egne tolkninger av lovverket, eller basere saksbehandling på eget skjønn.
– Den systematiske feiltolkningen av trygdereglene er et ansvar som ligger på et annet nivå enn hos saksbehandlerne. Ansvaret ligger hos NAV-ledelsen, sier Olsen.

Etter samtalene med de to tillitsvalgte i NAV, er Unn Kristin Olsen opptatt av hvordan Parat skal håndtere dette videre.
– Vi er opptatt av hvordan vi ivaretar medlemmene våre og ikke minst høre hvordan de tillitsvalgte har det nå, sier Parat-lederen.

Lokal tillitsvalgt, Nancy Merete Myrvang, sier hun opplever det trygt og godt å ha Parat i ryggen akkurat nå.
– Det er veldig trygt og godt å vite at vi har et godt apparat rundt oss, sier hun.