Det ble utbetalt 10,6 milliarder kroner i dagpenger til i alt 120.600 personer over 17 år bosatt i Norge, ifølge tall fra skattemeldingen 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen skyldes både at det var færre mottakere (ned med 17,5 prosent) og mindre utbetalinger (ned med 4,7 prosent).

Lønnsutbetalingene til personer over 17 år økte med 4,7 prosent. 2.950.000 personer fikk utbetalt 1.290 milliarder kroner i lønn og honorar.

Sammen med dagpengene sank også utbetalingen av arbeidsavklaringspenger i 2017, ned med 4,8 prosent til rundt 32 milliarder kroner. Også her sank antall mottakere, med 4, 7 prosent sammenlignet med året før.

349.000 personer mottok uføretrygd i fjor, det er en økning på 3,7 prosent, mens det var en økning på 4,7 prosent i utbetaling av alderspensjon, melder SSB.