Det var i slutten av januar de ansatte ved NAV i Larvik fikk sjokkbeskjeden. NAV Larvik må kutte 12,5 millioner kroner, og nedbemanning vil være endel av løsningen. Da hadde flere av de ansatte nylig skrevet under på arbeidskontrakt for et år, og fryktet å miste jobben allerede i prøvetiden, melder Østlands-Posten.

Budsjettkuttene hadde vært kjent for ledelsen i NAV siden høsten 2018, men de ansatte var ikke informert. Det tar ledelsen ved NAV Larvik selvkritikk for. Nå må NAV Larvik omorganisere, og det vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for møte budsjettkuttene.

Sterke reaksjoner fra de folkevalgte
Da formannskapet i Larvik kommune ble orientert om situasjonen, skapte det sterke reaksjoner. NAV-ledelsen, samt økonomisjefen og rådmannen i Larvik kommune har vært kjent med den økonomiske situasjonen siden høsten 2018. Likevel ble det foretatt nyansettelser så sent som i januar. Dette fikk de folkevalgte i Larvik kommune til å reagere sterkt, og onsdag forrige uke var saken satt opp til behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte.

Kvelden før saken skulle til behandling i kommunestyret, fikk de folkevalgte tilsendt et brev fra en av de berørte som gikk i rette med rådmannens fremstilling. I varselet ble det hevdet at rådmannen feilinformerer de folkevalgte, og det pekes på en rekke kritikkverdige forhold i prosessen, melder Østlands-Posten.

Ingen god prosess
Agathe Osland Hellesen er hovedtillitsvalgt for Parat i NAV, der flere av de berørte er organisert. Hun er i likhet med varsleren kritisk til prosessen.
– Allerede i januar 2018 ble det klart at nedskjæringer var på trappene. Vi krevde da en redegjørelse for hva dette ville bety for de ansatte. Men likevel ender dette opp med en panikkartet prosess et drøyt år senere. Her er det mange som ikke har snakket godt nok med hverandre, sier hun til Østlands-Posten.

Osland Hellesen sier NAV og Larvik kommune har feilet på sentrale punkter.
– Man må ta seg tid til å involvere og informere de ansatte på en god måte, i en transparent prosess. Da kan man få respekt og forståelse for vanskelige avgjørelser. Men det er nær det motsatte som har skjedd, sier hun til avisen.

Overfor avisen peker Osland Hellesen også på manglende kommunikasjon i prosessen.

Rådmannen beklager
Under onsdagens ekstraordinære kommunestyremøte, tok rådmannen i Larvik kommune selvkritikk.
– Rådmannens konklusjon er at den økonomiske tilpasningen til vedtatt budsjett for 2019 skulle startet tidligere i NAV, og at dette da ville ha ført til at færre midlertidig ansatte ble berørt - ved at nye avtaler ikke ble forlenget eller inngått sent på året og inn i 2019. Men når vi nå har kommet i denne situasjonen, så må spillereglene følges, og de sentralt avtalte reglene kan ikke settes til side, påpekte rådmann i Larvik kommune Jan Arvid Kristengård som var førstemann opp på talerstolen, melder Østlands-Posten.

Enstemmig om videre prosess
Selv om temperaturen var høy under deler av kommunestyrets møte, ble rådmannen gjennom et enstemmig vedtak bedt om å gjennomføre en nedbemanningsprosess med de midlertidig ansatte, innenfor rammen av det partssammensatte arbeidet.

Videre ble rådmannen bedt om å komme tilbake til kommunestyret med en sak for å klargjøre kommunikasjon mellom NAV og Larvik kommune, og for å klargjøre skillet mellom statlige og kommunale oppgaver, med ressursfordeling. Videre er det avsatt et helt formannskapsmøte i mars, for å drøfte arbeidet til NAV Larvik.

Det har ikke lykkes Parat24 å få en kommentar fra ordføreren i Larvik.