Statens milliardinnsparing kommer fram i rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har laget for YS, melder Dagsavisen.

En nedgang på sykefraværet på 10 prosent siden 2001 har bidratt til innsparingen i sykelønn, men ett av målene med IA-avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med 2001.

Avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut 31. desember 2018, og skal etter planen reforhandles i høst. Flere arbeidsgiverforeninger har åpnet for å skrote avtalen. Flere av dem mener også det er på tide å kaste et kritisk blikk på sykelønnsordningen, som hvert år koster staten 40 milliarder kroner.
– Vi vil snu på alle steiner i arbeidet med å få ned sykefraværet og er også villige til å se på sykelønnsordningen. Vi mener det er naturlig at utvalget ser på ulike spørsmål knyttet til inntektsutviklingssystemet, inkludert sykelønn, og at dette er noe også partene diskuterer når vi blir invitert inn, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud advarer mot å sette IA avtalen i spill, og sier avtalen viser seg å være viktigere enn hva mange har trodd.
– Den nye rapporten fra samfunnspolitisk analyse bekrefter at arbeidet med å redusere sykefraværet har spart samfunnet for enorme verdier som har kunnet blitt brukt på andre måter, sier han.

Han sier dette viser at samarbeid mellom partene i arbeidslivet virker og gir resultater,  noe som ikke burde komme som en overraskelse på noen gitt den betydningen både myndighetene og arbeidsgiverne har tillagt samarbeidsmodellen for den økonomiske veksten Norge har opplevd etter krigen.
– Det forunderlige er at de samme partene nå tar til orde for å avvikle IA avtalen. Selv om de gjennom partssamarbeidet har erfart at vi må jobbe sammen for å løse komplekse problemstillinger i arbeidslivet peker de nå på enkle løsninger som å avvikle IA avtalen og å innføre karensdager ved sykdom, sier Skjæggerud.

Han sier han vil oppfordrer alle til å holde fast ved de erfaringene vi sammen har vunnet og fortsette samarbeidet om å løse utfordringene vi står ovenfor.
– IA avtalen er i den forbindelse et viktig verktøy. Vi diskuterer gjerne endringer i denne, det skulle bare mangle, men å vrake den er jeg sikker på vil innebære en økonomisk katastrofe for det norske samfunnet i et lengre perspektiv. Rapporten fra samfunnøkonomsik institutt understøtter dette, sier Skjæggerud.