Det var under Arendalsuka statsminister Erna Solberg kom med advarselen.  
– Hvis vi ikke skal kutte i velferden i framtida, må flere begynne å jobbe. Det er regjeringens viktigste jobb. Til sammenligning må normalarbeidstiden øke fra 37,5 timer til 43 timer i uka hvis sysselsettingsandelen holdes på dagen nivå, sa statsminister Erna Solberg (H) i følge NTB.

Framtidsscenarioet er velkjent: En kraftig økning i antall eldre og pensjonister, lavere bidrag fra olje- og gassnæringen og svakere vekst i oljefondet vil sette velferdssamfunnet på betydelige prøvelser. Det borger derfor for kutt i velferden og offentlige tilbud, hvis vi ikke klarer å øke bidragene til økonomien fra arbeidslivet.

Sysselsettingsgraden må opp
Regjeringen har tidligere fått kritikk for at det er skapt få nye jobber, denne trenden er nå snudd i følge statsministeren.
– Ledigheten faller. Stadig flere kommer i jobb. Siden 1. kvartal 2017 har 70 000 flere kommet i jobb. Men utfordringen er at vi trenger flere i arbeid i årene fremover, sier Erna Solberg til VG.

Fleksible ordninger
Statsminister Solberg foreskriver en rekke tiltak for å inkludere flere grupper – mer heltid blant kvinner, flere innvandrere i jobb og ordninger for å ta i bruk folks restarbeidsevne – i arbeidslivet.

For dem som tilhører den siste gruppen, ønsker Solberg ordninger der det offentlige hjelper bedrifter med å gi folk som ikke kan arbeide på 100 prosent kapasitet jobb.
– Vi har snakket om restarbeidsevne i 20 år. Næringslivet kan ikke gjøre dette alene. Vi må ha fleksible løsninger, hvor det offentlige bidrar. Det kan for eksempel være med lønnstilskuddsordninger, sier Solberg til NTB.

Reagerer på budskapet
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud reagerer på statsministerens budskap om 43 timers normalarbeidsuke.
– Jeg er enig i at det må gjøres mer for å få flere i arbeid, men å snakke om 43 timers arbeidsuke opplever ikke som veldig konstruktivt fra statsministeren. En slik økning av arbeidstiden frykter jeg bare vil føre at enda flere blir utstøtt fra arbeidslivet, sier han.

Skjæggerud sier det i dag er alt for mange som står utenfor, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.
– Antallet unge uføre øker dramatisk, og mer enn en av ti arbeidstakere frykter at de må redusere egen arbeidsinnsats grunnet helseutfordringer de neste fem årene - dette må vi gjøre noe med. Det er behov for tydelige og målrettede tiltak for å hjelpe unge ut i arbeidslivet. Det kan være lærlingeplasser, aktivitetskrav og tiltak som bidrar til kompetanseutvikling og gir reell arbeidserfaring, sier han.

Han sier Parat lenge har etterlyst et større politisk engasjement fra regjeringen for å styrke arbeidslinja, og for å øke yrkesdeltakelsen.
– På en rekke områder har regjeringen bidratt til å gjøre det vanskeligere for folk å komme inn i arbeidslivet, blant annet gjennom den økte adgangen til midlertidig ansettelser som ble trumfet gjennom for noen år siden. Dette har ikke gitt flere arbeidsplasser, bare flere midlertidige jobber, sier Skjæggerud.

Lovende takter fra statsministeren
Han er positiv til de nye signalene fra statsministeren, og håper også arbeids- og sosialministeren får med seg de nye signalene fra Erna Solberg.

– Jeg opplever mye av dette som helt nye signaler fra regjeringen og statsminister Erna Solberg, og jeg kan love at dette er signaler vi vil ta med oss inn i arbeidet med å utforme en ny avtale for et mer inkluderende arbeidsliv denne høsten, sier Skjæggerud.