Det uvanlig varme maiværet som preger den sørlige halvdelen av landet vårt skyldes et stort og stabilt høytrykk som drar varmluft opp fra mye lenger sør enn vanlig, derav tilnavnet «Afrikavarmen».

I mediene er det store oppslag om hvorvidt det er greit med shorts på jobb, eller ikke – og mange husker nok lengselsfullt tilbake til den gangen man kunne be læreren om «utetime» når solen og varmen gjorde sitt første inntog.

Guro Løkken Bærø, advokat i Parat, sier vi må jobbe selv om solen skinner.  

– Vanlig arbeidstid gjelder uansett vær. For de som ikke må være tilgjengelige i lunsjen er dette en fin tid for å ta en tur ut. Smør matpakke og sett deg på en benk i skyggen, sier hun.

Hverken lover, forskrifter eller tariffavtalene våre har noen faste temperaturgrenser. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett arbeid innendørs. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Løkken Bærø sier at dersom det er for varmt på jobben bør du ta opp dette med arbeidsgiver, eventuelt via tillitsvalgt, verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget.
– Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, selv i varmen. Forsøk å gjøre avtaler med arbeidsgiver om ulike tiltak. Ekstra pauser og innkjøp av vifter kan hjelpe, sier hun.

Advokaten sier at du kan ikke bare velge å gå hjem.
– Men du kan ikke gå hjem, heller ikke hvis arbeidsgiver ikke greier eller vil gjøre noe med situasjonen. Hvis dette er et vanlig problem må man forsøke å få laget beredskapsplaner for ekstremt vær. Arbeidstilsynet kan gi pålegg dersom arbeidsgiver ikke greier å forholde seg til reglene, sier Løkken Bærø.