Parat NAV gratulerer Siri, som kan feire to jubileer på to måneder. I de femti årene Siri har jobbet i trygdeetaten/NAV har det skjedd store endringer i organisasjonen.

Siri ble ansatt som kontorassistent etter at hun tok artium ved økonomisk gymnas i Fredrikstad. Etter dette har hun blant annet hatt ansvar for lønn og regnskap og vært avdelingsleder ved Sarpsborg trygdekontor. I 1999 begynte hun på fylkestrygdekontoret der hun var utøvende regnskapsfører til hun i 2006 og frem til hun ble ble rådgiver i NAV.

Nå er Siri Iversen ansatt på pensjonistlønn, og hvor hun holder på og lære opp og overføre sin kompetanse innen driftsøkonomi til kollegene sine på fylkeskontoret. Siri forteller til NAV i Østfold at hun har vært veldig heldig som har hatt en så bra arbeidsplass i alle disse årene, med interessante arbeidsoppgaver, gode kolleger og god leder.