Den nye særavtalen mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat gjelder ut juni 2019.

Kjernetiden, det tidsrommet alle må være til stede, er som før mellom kl. 9.00 og 14.30. Det betyr at ytre arbeidstid er kl. 6.00 til 9.00 om morgenen og kl. 14.30 til 21.00 ettermiddag/kveld. I dette tidsrommet har arbeidstaker mulighet til å opparbeide plusstimer.