I løpet av to dager har Skjæggerud og Einan besøkt både NAV Kristiansand og Andersen Mekaniske Verksted (AMV) i Flekkefjord – to virksomheter der Parat har mange medlemmer. På agendaen sto også møte med tillitsvalgte fra en rekke offentlige og private virksomheter i Agder-fylkene.

Parat-lederen har et godt inntrykk av begge virksomhetene.
– Det er nyttig å få et mer inngående blikk på hvordan tillitsvalgte jobber og hva som skal til for at det fungerer bra på arbeidsplassen. Både i NAV og hos AMV har de en samarbeidsform som fungerer godt, der de tillitsvalgte har en god dialog med ledelsen. Når man har tillit til hverandre og felles interesser i bunnen kan man få til gode resultater, sier han.

NAV Kristiansand er et av Norges største NAV-kontorer med 260 ansatte, rundt 20 av dem Parat-medlemmer. 
– Mitt inntrykk er at samarbeidsrelasjonene mellom ledelsen og tillitsvalgte ved NAV Kristiansand er sterk og at prosessene er basert på tillit. Da blir det gode og trygge prosesser som kommer alle til gode, også brukerne av NAVs tjenester, sier han.

Skjæggerud er også fornøyd med samlingen for tillitsvalgte på ettermiddagen mandag, der representanter for en rekke virksomheter var til stede.  
– Det er spennende å høre om hva som rører seg ute på de forskjellige arbeidsplassene. Utfordringene er mange og ulike, men det er utrolig kjekt å få tilbakemelding om at Parat oppleves som veldig gode på å gi medlemmer og tillitsvalgte støtte i det de står overfor, sier han.

I Flekkefjord møtte Skjæggerud og Einan tillitsvalgte, medlemmer og ledelsen i industribedriften Andersen Mekaniske Verksted. Her er 44 av de rundt 140 ansatte organisert i Parat.
– Bedriften preges av god samarbeidskultur, og en ung og motivert arbeidsstokk. Jeg opplever at ledelsen og de ansatte er opptatt av å dra i samme retning, sier nestleder Vegard Einan. AMV var tidligere store innen offshore, men har vært gjennom en omstilling etter oljekrisen. Bedriften er blant de største i Norge på produkter innen tunnel- og gruvesegmentet, og satser blant annet tungt på betongsprøyteroboter. 
– Dette viser at omstilling kan gjøres uten at man trer ting nedover hodet på de ansatte – også i konkurranseutsatt industri, sier Vegard Einan.

Se flere bilder fra Agder-besøket her