Konflikten i SSB er i media sterkt knyttet til endringer i forskningsavdelingen, der flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

Parat mener det må være geografisk uavhengighet 
En minst like stor årsak til urolighetene er ifølge Skjæggerud knyttet til flytting av ressurser mellom Oslo og Kongsvinger.

– SSB har store kompetanseavdelinger som kan bli skadelidende dersom SSB ikke endrer retning i omorganiseringsarbeidet.
Vi aksepterer ny organisasjonsmodell, men i dagens teknologiske samfunn er det ingen grunn til å samle alle innenfor samme arbeidsområde geografisk, sier Parat-lederen.

Ansatte som over år har tilegnet seg kompetanse innen et statistikkfelt, kan bli tvunget til å lære opp nye personer, før de selv må lære seg et nytt statistikkområde og fagfelt.

– Dette vitner om dårlig ressursbruk og et element som er med på å skape unødvendig usikkerhet blant de ansatte. Vi regner med at ny leder griper fatt i problemet og lar ansatte samhandle uavhengig av geografi, sier Skjæggerud.
 
Kontaktpersoner

Hans-Erik Skjæggerud
Parat-leder
Mobil: 959 38 769
hans-erik.skjeggerud@parat.com