Av: Trygve Bergsland

Et flertall av tillitsvalgte i Pefo er samlet på Gardermoen torsdag og fredag. Leder i Pefo, Johan Hovde, beskrev hvordan de forsvarsansatte har levd under kontinuerlige omstillinger siden 2002 og frem til i dag.

– Vi har gått fra 5000 medlemmer til at vi i dag er 3000, noe som krever handling. Under kongressen i 2015 nedsatte vi et utvalg som fikk i mandat å utrede alternative framtidsscenarier. Utvalget har gjort en grundig jobb og har gitt sin anbefaling til forbundsstyret, sier Hovde.

Ny organisasjon i Parat
Han sier forbundsstyret på bakgrunn av evalueringen har vedtatt å inngå en intensjonsavtale med Parat.

– Det er mulig vi skal velge et nytt navn på forbundet vårt, men blir vi en del av Parat skal vi beholde vår egenart. Vi skal ha eget organisasjonsnummer, eget styre, egne vedtekter og en egen politisk ledelse slik som i dag, sier Pefo-lederen

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, deltok også på tillitsvalgtkonferansen for å svare på aktuelle spørsmål.

– Som kjent bidrar Parat med ulike tjenester til Pefo allerede i dag. En av disse tjenestene består av tilgang til Parats mange advokater. Selv om ansatte ikke ønsker å komme i en konflikt, skjer dessverre dette fra tid til annen. I slike tilfeller kan det ikke være økonomi som avgjør om vi går til sak. Mener vi medlemmet har en god sak kjører vi den om nødvendig helt til Høyesterett, slik vi har flere eksempler på i Parat, sier Skjæggerud.

Han sier tilknyttede organisasjoner i Parat i stor grad kan frigjøre seg fra administrative oppgaver.

– Hvert enkelt forbund kan bruke tid på det viktigste som ofte er fag og arbeidslivspolitikk. Forbundene har samtidig egen økonomi og prioriterer selv bruken av forbundets penger. Samtlige av dagens ansatte i Pefo vil gjennom en form for virksomhetsoverdragelse beholde alle de rettigheter og betingelser de har i Parat, sier Parat-lederen. 

Hans-Erik Skjæggerud - Tillitsvalgtsamling i Pefo