Alderspensjon under opptjening blir hevet med 1,14 prosent, mens alderspensjonister får en økning i pensjonen på 0,38 prosent.

De ulike satsene ser slik ut: 
* Lav sats 148 225 kroner (ektefellen har pensjon)
* Ordinær sats 171 711 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G)
* Høy sats 180 744 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G)
* Særskilt sats 184 766 kroner (enslig pensjonist), fra 1. september 2017: 188 766 kroner
* Særskilt sats 281 891 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg)

Til sammenligning har årets lønnsoppgjør i privat sektor en ramme på 2,4 prosent. Pensjonistene, sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og flere andre valgte å unnlate å skrive under på protokollen under møtet hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
– Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, sier Jan Davidsen som er leder for Pensjonistforbundet til NTB.

For regjeringen er det ikke aktuelt å kompensere pensjonistene for den årlige underreguleringen på 0,75 prosent. Det er denne faktoren som i særlig grad medvirker til manglende kjøpekraftsutvikling for tredje år på rad.
– Hele pensjonsreformen bygger jo på at man skal ha en rimelig byrdefordeling mellom generasjonene. Det er viktig for oss å sørge for et bærekraftig pensjonssystem. Kravene fra pensjonistenes organisasjoner ville ha endret hele pensjonsforliket og økt utgiftene til kommende generasjoner betydelig, sier Hauglie til NTB.