Akademikerne begrunner bruddet med at de ønsker lokal lønnsfastsettelse. Oppgjøret for deres del går derfor nå til mekling, og forhandlingsleder Erik Graff sier til NTB at bruddet ikke handler om den økonomiske rammen, men om fordelingen av pengene.

YS forhandler på vegne av forbundene Parat, Delta og Norsk Skolelederforbund med Oslo kommune.