Hva er Parat NAV? 
Parat NAV er en organisasjon i Parat/YS, og er partipolitisk uavhengig. 
Parat NAV er den beste arbeidstakerorganisasjon for deg i NAV. 
Parat NAV har forhandlingsrett for alle ansatte i NAV kommune og stat. 

Saken fortsetter under bilde 
Samhold mange mennesker
 Som medlem får du: 

* Rask hjelp når du trenger det. om Parat
* God bistand ved lønnsforhandlinger
* Parat er ubyråkratisk. Juridisk bistand 
Medlemsfordeler og stipendordninger
* Medbestemmelse i kommunal sektor, avtaler

Innmeldingsskjema finner du her Meld deg inn 
Velkommen som nytt medlem! paratnav.no

Med vennlig hilsen 
Leder av Parat NAV 
Anne Lunderbye Wang