Parat har lang erfaring og kompetanse med omstilling i staten, og kan bistå med informasjon og veiledning i forbindelse med gjennomføring av omstilling og juridiske problemstillinger som kan oppstå. 

Det endelige omfanget og tidsperspektivet for dette er foreløpig uklart, og også dermed om dette vil omfatte Parats medlemmer. Dersom det er uro i virksomheten din eller dere har behov for bistand ber vi dere om å kontakte Parat ved Odd Jenvin, Bjørn Are Sæther eller Victoria Krefting Rynning.

Når det endelige omfanget av den eventuelle utflytting er avklart vil Parat vurdere behovet for utsendelse av ytterligere informasjon og eventuelle medlemsmøter. 

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser i staten
 
Les hva Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier om forslaget