I april ble det kjent at SAS ville kvitte seg med totalt 5000 årsverk som følge av koronakrisen – rundt 1300 av dem i Norge. Om lag 1600 medarbeidere fyller disse årsverkene. Mandag kveld kom de første oppsigelsene, og man starter i kabinen. I Norge dreier det seg om 350 årsverk som nå skal bort, og dette berører rundt 150 av Parats medlemmer.

Kan få jobben tilbake
De som nå blir oppsagt, får tilbud om å bli med i en reansettelsespool i tre år. Det vil si at de får mulighet til å få jobben tilbake hvis selskapet igjen får behov for å ansette. De som takker ja til dette tilbudet, får imidlertid kun utbetalt lønn for halve oppsigelsestiden.

Ryddig dialog
Etter loven har man kun krav på 12 måneders gjeninntredelsesrett. Martinus Røkkum er leder for SAS Norge kabinforening i Parat. Han sier dialogen med SAS har vært ryddig. 
– Samtidig har det vært en vanskelig prosess. Det har vært krevende å få selskapet med på å tilby bedre gjeninntredelsesrett enn det som er minimum i loven. Vi er glade for at vi fikk dette til, sier han til Parat24.

Rett til dagpenger
– Dette kommer spesielt våre yngste medarbeidere til gode, mange av dem har kun en måneds oppsigelsestid. Denne måneden får man betalt for uansett. Det har vært  viktig for oss å finne en ordning som sikrer at de ansatte som takker ja til tilbudet fortsatt har rett til dagpenger fra NAV, samtidig som man beholder sin plass og ansiennitet i selskapet, hvis man kommer tilbake, sier Martinus Røkkum.

Forståelig
Røkkum er ikke er overrasket over oppsigelsene, og sier at det er forståelig at selskapet gjør dette.  
– Når det ikke er fly og ruter å fylle, er det klart det får konsekvenser. SAS planlegger for at trafikken neste år vil være 60 prosent av det den var tidligere. Dermed blir 40 prosent av de ansatte overtallige.

Les også: Parat bistår SAS-ansatte i oppsigelses­prosessene

Les også: SAS sier opp inntil 5000 – 1300 i Norge