Koronakrisen har ført til at rundt 400.000 arbeidstakere ble permittert, mange av dem i reiselivsbransjen. Nå tar Parat grep sammen med Kompetanse Norge, NHO, Fellesforbundet, HK, og Virke.

Vil styrke bransjeprogrammene
De første kursene som er en del av bransjeprogram for reiseliv ble raskt fulltegnet og settes nå i gang. De nye utdanningstilbudene som er rettet mot permitterte og ledige, skal i første omgang løpe ut 2020. 
– Regjeringen er opptatt av at flere får mulighet til å bruke den ledige tiden på å skaffe seg et vitnemål, fagbrev eller rett og slett fylle på den utdanningen de allerede har. Derfor vil vi bruke enda mer penger på blant annet bransjeprogram i tillegg til at vi forlenger endringene i dagpengeregelverket slik at folk som vil ta mer utdanning ikke mister retten til dagpengene sine, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Totalt vil regjeringen styrke bransjeprogrammene med 120 millioner kroner.

Må jobbe sammen
Parat organiserer mange tusen ansatte i reiselivsbransjen, og leder Unn Kristin Olsen er svært fornøyd med de nye tilbudene.
– Vi i Parat ønsker å bidra til at våre medlemmer får riktig påfyll av kompetanse. Derfor er vi glade for å være en del av bransjeprogrammet for reiselivsnæringen, som er en svært utsatt bransje i disse dager. Vi mener at ansvaret til å gjøre den enkelte godt rustet til å møte fremtidens arbeidsliv ikke kan legges på hver og en av oss, for å lykkes må det være et felles ansvar. Myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner må jobbe sammen slik som i nettopp dette bransjeprogrammet, sier hun.

Bør bli permanent ordning
Henrik Asheim (H) mener denne type digitale undervisningstilbud vil bli viktige i framtida.
– Nå er det koronakrise, og nå bruker vi mye på å rigge opp denne type tilbud, men de må ikke bli borte når arbeidsplassene er tilbake. Vi må sørge for at det blir lett for mange arbeidstakere å få det ekstra påfyllet eller den formelle kompetansen de mangler, på en enkel måte som de kan kombinere med å jobbe. Vi kommer til å måtte ha mange diskusjoner framover om hvordan vi skal sørge for at dette blir permanent ordning som mange arbeidstakere kan nyte godt av, sier han til Parat24.

Fakta: Bransjeprogram
Bransjeprogram for etter- og videreutdanning ble etablert gjennom tariffoppgjøret 2016 i industrien og byggfagene. 
Det er til sammen satt i gang åtte ulike bransjeprogram: Reiseliv, frisør, anlegg, elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen, detalj- og faghandelen, mat- og drikkevareindustrien, industri og bygg, kommunal helse og omsorg.  
Alle bransjeprogrammene tilbyr i disse dager digitale utdanningstilbud. Tilbudene er for permitterte og ledige, men er også tilgjengelige for ansatte i bedriftene. Kursene kan tas i kombinasjon med jobb, og det meste foregår via nett. Alle som er registrert som permittert/arbeidsledig hos NAV kan benytte seg av tilbudet uten å miste dagpengene. 

Les mer om gratistilbudene her