Luftfarten er i krise, og torsdag kom nye tall som bekrefter at Norwegian og SAS er hardt rammet av koronapandemien. I første kvartal hadde Norwegian et resultat før skatt på minus 3,3 milliarder kroner. SAS hadde et fall på 3,7 milliarder svenske kroner for månedene februar til april.
 
Parat er nå i dialog med både regjeringen og opposisjonen for å finne løsninger som kan bidra til å redde de norske flyselskapene. Blant Parats krav er at permitteringsreglene blir endret, slik at man kan være permittert i 52 uker.
Dette har vært gjort tidligere, med suksess, under finanskrisen. Vi mener dette må gjøres igjen, for å hjelpe ansatte som nå er permittert, både i luftfarten og i næringslivet for øvrig, sier Unn Kristin Olsen.

Torsdag møtte hun Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Morten Stordalen og Bård Hoksrud, som er nestleder i transportkomiteen på Stortinget. Med på møtet var også Trond Solberg, nestleder i Pilotforbundet i Parat. På møtet fikk Olsen og Solberg positive tilbakemeldinger fra stortingsrepresentantene.
Vi er fornøyd med torsdagens møte, hvor vi blant annet også tok opp nødvendigheten av en krisepakke 2 til luftfarten.  Flyselskapene trenger nå umiddelbart tilførsel av likviditet, altså penger, og ikke ytterligere lånegarantier eller avgiftslette. Vi møter forståelse blant politikere vi snakker med om dette, sier Unn Kristin Olsen.

Hun understreker viktigheten av at Parat har dialog med både regjering og opposisjon i denne saken.  
– Å finne gode løsninger for flybransjen er viktig både for samfunnet, for selskapene og ikke minst for de ansatte, hvorav mange er våre medlemmer, sier hun til Parat24.