Parat-lederen sier tiltakene som nå er kommet gir et godt håp om at mange av arbeidsplassene i Widerøe, SAS og Norwegian er sikret. 
– Vi har jobbet hardt den siste tiden, der vi har hatt flere møter med ansvarlige myndigheter. Onsdagens møte mellom Parat, samferdselsministeren og næringsministeren ga oss godt håp om en løsning, en løsning som ble presentert av disse ministrene torsdag, sier Olsen. 

Redningspakken gir virkning for hele luftfarten
Hun sier det fortsatt er mye som gjenstår og at mye av det som er kommet nå er ment å vare frem til juni. 
– Det synes samtidig klart for oss at løsningen som ble presentert torsdag vil bli videreført også etter juni dersom det blir nødvendig. Nå fortsetter jobben for den enkelte ansatte i norsk luftfart. Når flyselskapene nå står bedre rustet, vil dette også få viktig effekt for bakke, catering og alle andre grupper som er avhengig av en fremtid i norsk luftfart, sier Olsen. 

Ansatte om pakkene som er presentert
Leder for kabinansatte i Widerøe, Sissel Vian, leder for Norwegian kabinforening, Rene Charles Gustavsen og leder for SAS Norge Kabinforening, Martinus Røkkum, er glade for løsningen som kom torsdag. 
– Parat har jobbet godt i denne saken og vi har jobbet tett med arbeidsgivere og kolleger. Nå er mye opp til selskapene for å utnytte mulighetene som myndighetene har gitt oss. Det er en vanskelig tid, der mange av våre kolleger er permittert, men nå ser det ut som vi skal ha en jobb å gå til den dagen viruset gir slipp, sier de tre i en felles uttalelse. 

Leder for pilotene i Norwegian, Alf W. Hansen, leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, leder for pilotene i Widerøe, Sindre Haanshuus og leder for Pilotforbundet, Petter Førde, sier det er håp om at torsdagens redningspakker er tilstrekkelig frem til sommeren. 
– Vi har stått sammen som kolleger, sammen med Parat og sammen med våre arbeidsgivere for å påvirke norske myndigheter til å ta ansvar for norsk luftfart. Selv om jobben ikke er over, ser vi nå lysere på fremtiden. Det er tøffe krav, men vi tror grunnlaget er lagt for hva som skal til for å overleve den krisen vi står midt oppi, sier de fire i en felles uttalelse. 

Viktig for hele Skandinavia 
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier torsdagens tiltakspakke er viktig for luftfarten i hele Skandinavia. 
– Vi snakker mye om norsk luftfart, men i dette ligger også forutsetningen for å beholde all rutetrafikk og arbeidsplasser i hele Skandinavia, noe jeg også har understreket i mange sammenhenger. Parat har medlemmer i Norge, Sverige og Danmark, noe vi også skal ha når denne korona-saken er avsluttet, sier Olsen. 

Fakta: 
Pakken Stortinget la frem torsdag kveld

Her er forslaget å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det. 

Pakke for Widerøe og kortbanenettet
Staten betaler differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Tilskuddet skal utbetales forskuddsvis. 

Kutt i avgifter
Det er kuttet i blant annet flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften. I tillegg er det foretatt kutt i arbeidsgiveravgiften og det er gitt en rekke muligheter til å skyve på innbetalinger av øvrige skatter og avgifter.