Hovedtillitsvalgt for pilotene i Widerøe, Sindre Haanshuus, sier FOT-rutene dekker det meste av kortbanenettet.
– Når staten nå ser ut til å betale for bortfall av inntekter på disse rutene er dette et viktig bidrag til Widerøes fortsatte drift og noe som sikrer arbeidsplassene i distrikstnorge, sier Haanshuus.
Parat-lederen trekker også frem redusert arbeidsgiveravgift som et viktig grep.

– Vedtar Stortinget et kutt i arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng betyr det mye for hele norsk næringsliv. I praksis registrerer jeg at dette betyr en likviditetstilførsel til norsk næringsliv på 10 milliarder kroner. Sammen med øvrige tiltak vil dette sikre flere arbeidsplasser, sier Olsen.