Parat-leder Unn Kristin Olsen mener luftfartsbransjen er avhengig av myndighetene frem til situasjonen normaliserer seg.
– Bransjen trenger både umiddelbare tiltak for å komme gjennom situasjonen som nå har oppstått, og gode fremtidige rammevilkår for å være i stand til å møte lignende utfordringer i fremtiden, sier Parat-lederen.

Parat la i møtet med samferdselsministeren frem forslag om å sikre flyselskapenes likviditet på kort sikt, og samtidig gi avgiftslettelser.
– Lån og tilbakebetaling av avgifter kan være med på å gi selskapene helt nødvendig pusterom i dagens situasjon. Strakstiltak er helt nødvendige, sier Olsen.

Knut Arild Hareide er fornøyd med innspillene fra Parat.
– Vi opplever nå en situasjon som er vanskelig å sammenligne med, en dramatisk endring på kort tid. Vi har diskutert ulike virkemidler, og jeg har fått gode innspill som jeg tar med videre inn i regjeringen. Alle de virkemidlene Parat presenterte for meg i dag er noe vi må vurdere. Vi vet at nå kommer det tider som vil være annerledes for luftfarten, ikke minst i de kommende månedene, sier Hareide.

Nestleder Anneli Nyberg mener flybransjen ikke har fått nok tid til å tilpasse seg nye skatter og avgifter.
– Den kraftige økningen av skatter og avgifter på kort tid har vært ødeleggende for selskapenes mulighet til å håndtere dagens situasjon. Her har det vært en manglende risikovurdering av en konkurranseutsatt bransje med meget små marginer, sier hun.

F.v.: Petter Førde, leder i Pilotforbundet i Parat; Unn Kristin Olsen, leder i Parat; Anneli Nyberg, nestleder i Parat; Thore Halvorsen, forhandler i Parat. Foto: Vetle Daler
Petter Førde, Unn Kristin Olsen, Anneli Nyberg, Thore Halvorsen