Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, mener nordmenn flest har et positivt syn på dronebruk, og støtter seg til  undersøkelser som viser at hele 98 prosent av de spurte mener at politi, søk eller redning skal bruke droner. Nesten 60 prosent  mener det er ok at en eiendomsfotograf bruker droner.
– Generelt er vi opptatt av at det må være en kompetansehevning for alle brukere av droner i Norge for å sikre at den  ubemannede luftfarten blir enda tryggere enn i dag. Vi ønsker også at vi i fremtiden kan sikre en sikker integrasjon av droner i  samfunnet og dermed ta droner i bruk i enda større grad. Sikkerhet er prioritet nummer én – uavhengig om du flyr for gøy eller i forbindelse med jobb, sier Martinsen. 

Han mener dronebruken spesielt innenfor næring kommer til å vokse kraftig. 
– Vi har bare så vidt sett starten på det industrielle eventyret. Bruksområdene vil åpne seg enda mer når teknologien går fra konsument til bedrift. Teknologien er blitt bedre og mer robust, mener Martinsen. Han understreker at det ikke bare er politiets oppgave å sørge for en sikker droneaktivitet innenfor trygge rammer. 
– Dette er noe vi alle sammen må gjøre. Det begynner med å skape gode holdninger hos brukere. Så gjelder det også å sørge for at pappa som kjøper drone til seg selv og sønnen, forstår at det er et luftfartøy og ikke et leketøy han kjøper, med det ansvaret det medfører. Men vi må også sørge for at vi kan lære av feil som skjer, og vi må akseptere at folk må tørre å si fra hvis droner  brukes på en slik måte at det kan være til fare for andre, sier Martinsen. 

Han ønsker også å fremheve at de aller fleste  dronebrukerne oppfører seg skikkelig og etter reglene.
– Vi har få reaksjoner i forhold til antall droner, så det er ingen grunn til å krisemaksimere dette per i dag. Vi skal dog ta alle  uønskede hendelser på alvor og lære av dem for sikkerheten skal alltid være første prioritet, avslutter Martinsen.