Det er Den internasjonale transportføderasjonens (ITF) prosjekt "Eastern european low cost carrier project 2020" som får årets solidaritetsstøtte fra Parat. Det vedtok Parats hovedstyre torsdag. Støtten er på 8000 Euro.
Dette er et prosjekt spesielt rettet mot ansatte i lavprisflyselskaper som har baser i Øst-Europa, sier Parats nestleder Anneli Nyberg. 

Hun er glad for at Parats hovedstyre valgte dette prosjektet. Et av målene for prosjektet er å bidra til å bygge opp fagforeninger.
Det kan være vanskelig og farlig å engasjere seg i en fagforening i Øst-Europa i dag. Det er krevende å etablere fagforeninger, og det er krevende å rekruttere medlemmer fordi man er redd for konsekvenser og represalier. Dette er en bransje som er veldig nært oss på mange måter. Luftfarten er en global industri. Her kan vi bidra til å løfte dem som har det verst i denne bransjen, sier Nyberg.